Vážení sportovní přátelé, rodiče, mládeži, děti.

Jsem velmi rád, že vám mohu představit nově vzniklý sportovní oddíl, který v našem městě a Olomouckém kraji ve formě celoročního provozu doposud chyběl. Oddíl plážových sportů je pod hlavičkou velkého a úspěšného SK UP Olomouc veden jako "BEACHSPORT OLOMOUC" a nabízí nový, moderní a stále populárnější způsob sportovního vyžití pro děti a mládež.

Informace

Aktivity

Děti, mládež, široká veřejnost a výkonnostní hráči v plážových sportovních hrách spatřují naplnění a uspokojení svých potřeb, relaxaci, zábavu, prožitky, zdravý životní styl. Plážové hry jsou také součástí sportovní přípravy v ostatních sportovních hrách v těchto formách:  

Přednosti plážových sportovních her atraktivitě, zdravotním efektu, komercializaci a popularizaci, moderní pohybové aktivitě a zvláště zvyšující se oblíbenosti ve všech věkových skupinách! 

Mezi plážové sportovní hry, které již mají v okolních zemích svou tradici, patří plážový volejbal, plážová házená, plážový fotbal, plážový basketbal, plážové ragby, plážový badminton, plážové freesbe, plážové ringo, plážový tenis, plážový sepaktakraw (nohejbal), …

Kondiční příprava

Rozvoj rychlosti, síly, koordinace, vytrvalost

Výchovná funkce

Výchova k fair play, navázání přátelství, zvládání problémů

Zdravotní hledisko

Pohyb v písku šetří klouby, posiluje svalstvo, prevence úrazu

Psychologický aspekt

Relaxace, zábava, prožitky, zážitky, přátelé, ...

Činnost našeho oddílu je zaměřena na:

  • Všeobecnou sportovní přípravu dětí a mládeže (v tělocvičně a na písku)
  • osvojení základních pohybových dovedností a herních činností  pro BEACHVOLEJBAL
  • zábavné beachové sportovní hry – ringo, přehazovaná, minivolejbal, tenis, … 
  • kondiční přípravu dětí a mládeže  (v tělocvičně a na písku)       
  • organizaci turnajů v beachových sportech pro děti a mládež 
  • účast zájemců na soustředěních a kempech v ČR i zahraničí s beachvolejbalem a tenisem
  • setkání a společné tréninky s vrcholovými hráči a trenéry beachvolejbalu
  • podle zájmu výuka BEACHTENISU              

Sportovní příprava na písku se velmi rychle a úspěšně dostává do popředí zájmu všech sportovců a trenérů kolektivních i individuálních sportů, proto neváhejte a přijďte mezi nás!