Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Trvalé bydliště
Souhlasím, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s jejich zpracováním.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v SKUP, z.s. (dále jen „Správce“), je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje 1 jméno a příjmení 2 datum narození 3 adresu místa pobytu 4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: ∙ příslušnému sportovnímu Svazu ∙ příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS, Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“) ∙ příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem ∙ vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, ∙ identifikace na soutěžích, ∙ žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu. Svým podpisem prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o svých právech a povinnostech, viz „Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů“, které jsou nedílnou součástí této přihlášky. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat.